Ristiäiset - lapsen ensimmäinen suuri juhla

Järjestämiseen liittyviä käytäntöjä

  • Parin viikon kuluessa lapsen syntymästä vanhemmat saavat kotiin Lapsen tietojen ilmoittaminen -lomakkeen. Lomakkeen mukana lähetetään myös tietoa lapsen etunimen ja sukunimen valintaan liittyen.

  • Kasteaika ja -paikka sovitaan oman kotiseurakunnan toimistossa. Mikäli lasta kastamaan halutaan jonkun muun kuin oman kotiseurakunnan pappi, vanhempien tulee itse olla suoraan yhteydessä kyseiseen pappiin. Tämän lisäksi kasteaika ja -paikka tulee sopia kotiseurakunnan toimistossa tavalliseen tapaan.

  • Kaste voidaan toimittaa myös messun yhteydessä.

  • Ennen kastetilaisuutta pappi käy vanhempien kanssa kastekeskustelun. Keskustelu voidaan käydä joko perheen kotona tai seurakunnan tiloissa. Keskustelussa sovitaan kasteeseen liittyvistä käytännön järjestelyistä. Voitte myös kysyä papilta asioista, jotka teitä mietityttävät kasteessa tai siihen liittyvissä asioissa.

  • Kastettava tarvitsee vähintään kaksi kirkkoon kuuluvaa ja konfirmoitua kummia. Mikäli kahden kirkkoon kuuluvan kummin löytyminen on  hankalaa, voi kirkkoherra antaa luvan yhden kummin riittävyydestä kasteessa. Kummien määrällä ei ole ylärajaa.

  • Jos kaste toimitetaan seurakunnan tiloissa, tilan käytöstä ei peritä maksua. Jos kasteen jälkeen järjestetään kahvitus toisessa seurakunnan tilassa, tilan käytöstä peritään vuokra. Kasteen tapahtuessa samassa tilassa kuin kahvituksen (esimerkiksi Isopappilassa) vuokra on 50% halvempi.

  • Tarvittaessa seurakunta voi lainata lapselle kastemekon. Voit kertoa tästä toiveesta kastetilaisuutta varatessasi.

  • Kirkossa ja Isopappilassa on valmiiksi kastemalja. Omaakin kastemaljaa saa käyttää.