Ristiäiset - lapsen ensimmäinen suuri juhla

järjestämiseen liittyviä käytäntöjä

 

  • Parin viikon kuluessa lapsen syntymästä vanhemmat saavat kotiin Lapsen tietojen ilmoittaminen -lomakkeen. Lomakkeen mukana lähetetään myös tietoa lapsen etunimen ja sukunimen valintaan liittyen.

  • Kasteaika ja -paikka sovitaan oman kotiseurakunnan toimistossa. Mikäli lasta kastamaan halutaan jonkun muun kuin oman kotiseurakunnan pappi, vanhempien tulee itse olla suoraan yhteydessä kyseiseen pappiin. Tämän lisäksi kasteaika ja -paikka tulee sopia kotiseurakunnan toimistossa tavalliseen tapaan.

  • Kaste voidaan toimittaa myös messun yhteydessä.

  • Ennen kastetilaisuutta pappi käy vanhempien kanssa kastekeskustelun. Keskustelu voidaan käydä joko perheen kotona tai seurakunnan tiloissa. Keskustelussa sovitaan kasteeseen liittyvistä käytännön järjestelyistä. Voitte myös kysyä papilta asioista, jotka teitä mietityttävät kasteessa tai siihen liittyvissä asioissa.

  • Kastettava tarvitsee kaksi kummia.

  • Jos kaste toimitetaan seurakunnan tiloissa, tilan käytöstä ei peritä maksua. Jos kasteen yhteydessä järjestetään kahvitusta tai juhlaa muuten jatketaan vapaamuotoisemmin, tilojen käytöstä peritään vuokra.

  • Tarvittaessa seurakunta voi lainata lapselle kastemekon. Voit kertoa tästä toiveesta kastetilaisuutta varatessasi.

  • Kirkossa on valmiiksi kastemalja. Omaakin kastemaljaa saa käyttää.