Avioliitto

-yhteinen matka

”Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät.” (1. Moos. 1:27-28a)

Kristillisen uskon mukaan avioliitto on Jumalan asettama. Rakkaus ja huolenpito toisesta ihmisestä ovat elämän suurimpia lahjoja. Avioliiton solmiminen merkitsee liittymistä ja sitoutumista rakastamiseen ja toiseen ihmiseen.

Kirkollisella vihkimisellä on kaksi ulottuvuutta: hengellinen ja yhteiskunnallinen. Vihkimisessä rukoillaan puolisoiden puolesta hyvän Jumalan johdatusta ja rakkauden lahjaa. Puolisot siunataan yhteiselle matkalle. Keskeistä vihkitoimituksessa on aviopuolisoiden tahdonilmaukset sekä Jumalan sanan julistaminen ja Jumalan siunauksen pyytäminen. Vihkiminen on myös yhteiskunnan säätämä oikeudellinen tapahtuma, jota säätelee lainsäädäntö.

Lue lisää sivun oikeasta laidasta ja alempaa tältä sivulta löytyvistä artikkeleista.

 

Häät mielessä?

Vihkiminen toimitetaan useimmiten Hämeenkyrön kirkossa. Vihkiä voidaan myös jossain toisessa seurakunnan tilassa, kotona tai muussa kirkoherranviraston kanssa etukäteen sovittavassa paikassa. Läsnä tulee parin ja vihkijän lisäksi olla vähintään kaksi todistajaa. Ennen vihkitoimitusta käydään papin kanssa vihkikeskustelu/vihkiharjoitus. Keskustelussa käydään läpi vihkikaava ja sen vaihtoehdoista ja käytännön seikoista. Lisäksi keskustellaan avioliitosta. Vihkiminen voidaan liittää myös muun kirkollisen toimituksen esimerkiksi kasteen tai kodin siunaamisen yhteyteen.


Käytännön asioista sopiaksesi ota yhteyttä Hämeenkyrön seurakunnan kirkkoherran virastoon.

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin.  Jos esteitä ei tutkita, avioliittoon vihkiminen ei ole mahdollista. Kirkkohäitä suunnittelevien tulee siis hoitaa esteidentutkinta  viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää. 

 

Avioliiton esteiden tutkintaan liittyvät kysymykset Tampereen aluekeskusrekisteriin puh. 03 2190 222 arkisin kello 9–15.

 

Avioliiton esteiden tutkinta -asiointipalvelu on seuraavissa osoitteissa:

www.esteidentutkinta.fi

www.hindersprovning.fi

www.hindersprövning.fi

Palvelu on käytettävissä myös englannin- ja ruotsinkielillä.

Palvelu on käytettävissä joka päivä vuorokauden ympäri

 

Palvelun käyttöehdot:

o vähintään 18 vuoden ikä

o kotikunta Suomessa

o käyttäjällä tulee olla pankkitunnukset tai mobiilivarmenne

o ainakin toisen pitää olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen

o käyttäjällä ei saa olla turvakieltoa

Esteiden tutkintaa voi pyytää myös Pyyntö avioliiton esteidentutkinta-lomakkeella. Esteiden tutkintalomakkeen voit tulostaa netistä tai noutaa kirkkoherranvirastosta.

Täytetyn lomakkeen voi postittaa todistajien allekirjoituksilla varustettuna osoitteeseen: Tampereen ev.lut. seurakuntien keskusrekisteri, avioliittoasiat, PL 226, 33101 Tampere tai toimittaa Hämeenkyrön kirkkoherranvirastoon sen aukioloaikoina..

Kaikkien hämeenkyröläisten ev.lut. seurakunnan jäsenten esteiden tutkinnat hoidetaan Tampereen seurakuntien keskusrekisterissä.

 

Todistus suoritetusta  esteiden tutkinnasta

Kihlaparille ilmoitetaan sähköpostitse esteiden tutkinnan käsittelystä ja toimitusajasta.

Todistus tutkinnasta toimitetaan kihlaparille postitse heidän kotiosoitteeseensa. 

 

Avioliittoaikomuksen julkisuus

Tieto kihlaparin tulevasta avioliitosta voidaan lukea jumalanpalveluksessa – tätä nimitettiin ennen kuulutuksiksi - sekä julkaista UutisOivassa.

Tiedon julkaisuaika sovitaan vihkiparin kanssa, kun he pyytävät avioliiton esteiden tutkintaa. Tietojen julkaisemisen voi myös halutessaan kieltää. Mikäli esteiden tutkinta tehdään sähköisessä asiointipalvelussa, voi palvelussa antaa luvan tiedon julkaisemiseen messussa ja lehdessä.

Ilman kihlaparin lupaa emme julkaise tietoja.

Käytännön asioita vihkimisestä

Vihkiminen toimitetaan useimmiten Hämeenkyrön kirkossa. Vihkiä voidaan myös jossain toisessa seurakunnan tilassa, kotona tai muussa kirkoherranviraston kanssa etukäteen sovittavassa paikassa. Läsnä tulee parin ja vihkijän lisäksi olla vähintään kaksi todistajaa. Ennen vihkitoimitusta käydään papin kanssa vihkikeskustelu/vihkiharjoitus, jossa keskustellaan mm. avioliitosta, käydään läpi vihkikaava ja sen vaihtoehdoista ja käytännön seikoista. Kanttorin kanssa on hyvä sopia vihkitoimituksen musiikista. Vihkiminen voidaan liittää myös muun kirkollisen toimituksen esim. kasteen tai kodin siunaamisen yhteyteen.

Riisin heitto on Hämeenkyrön kirkossa kielletty, koska linnut tulevat riisien houkuttelemina sisälle kirkkoon. Kysymys on myös kirkon siisteydestä. Myöskään kukka- ja paperisilppua tai muita pikkukoristeita ei saa heittää eikä levittää kirkossa eikä kirkon pihassa. Kirkon koristelusta sovitaan etukäteen suntion kanssa.

Herra, rakkaastani tunnen iloa, kiitos ystävästä, suuri Jumala!
vihkisormukset

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Maksaako naimisiin meneminen?

Kirkollinen vihkiminen on maksuton toimitus. Papille tai kanttorille ei tarvitse maksaa, eikä seurakunnan tilojen käytöstä vihkitoimitukseen peritä maksua. Jos kuitenkin haluatte vihkimisen lisäksi järjestää tarjoilua tai jatkaa juhlaa muuten seurakunnan tilassa, tilojen vuokraamisesta tulee sopia etukäteen.

"Paina minut sinetiksi sydäntäsi vasten, pane sinetiksi ranteesi nauhaan. Rakkaus on väkevä kuin kuolema, kiivas ja kyltymätön kuin tuonela. Sen hehku on tulen hehkua, sen liekki on Herran liekki." (Laul.8:6)