Seurakunnan päätöksenteko

Hallinto ja luottamushenkilöt

Seurakuntalaiset päättävät seurakunnan asioista valitsemiensa luottamushenkilöiden kautta. Ylintä päätösvaltaa seurakunnassa käyttää kirkkovaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä seurakuntavaaleissa. Kirkkovaltuuston yhteystiedot löydät täältä. Vaaleissa voi asettua ehdolle täysi-ikäinen ja konfirmoitu seurakunnan jäsen.

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnassa mm. virkojen perustamisesta, talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Se luo seurakunnan toiminnan ja talouden yleislinjat.

Kirkkovaltuusto valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra. Kirkkoneuvoston yhteystiedot löydät täältä.

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki. Niitä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä useimpien viranhaltijoiden valinta.

Kirkkovaltuusto asettaa kirkkoneuvoston avuksi ja alaiseksi työpajoja. Työpajat vastaavat työalojen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä työalojen vastaavien työntekijöiden kanssa. Työpajojen jäsenet löydät täältä.

Kun haluat vaikuttaa seurakunnan asioihin

Voit ottaa yhteyttä seurakunnan luottamushenkilöihin tai työpajojen jäseniin ja keskustella asiastasi. Voit myös asettua itse ehdolle luottamushenkilön tehtävään.

Seurakunnan arjen toimintaan vaikutat helpoimmin kertomalla ideasi, toiveesi tai palautteesi jollekulle seurakunnan työntekijälle sekä tulemalla itse mukaan toteuttamaan seurakunnan toimintaa.