Osaksi suurta perhettä

Onko perheeseenne syntynyt lapsi? Olette saaneet syliinne ihmeen! Jokainen ihminen on Jumalan silmissä arvokas. Jokainen elämä on annettu lahjaksi.

Myös kaste on lahja. Kasteessa lapsesta tulee Jumalan lapsi, hän pääsee osaksi Jumalan suurta perhettä ja liittyy samalla oman kotiseurakuntansa jäseneksi. Kasteessa ei ole kysymys nimen antamisesta - sen vanhemmat tekevät jo ennen kastetta - vaan paljon suuremmista asioista.

Milloin kastetaan?

Tavallisesti lapsi kastetaan alle kolmen kuukauden ikäisenä ja merkitään kasteen rekisteröitymisen yhteydessä väestötietojärjestelmään.
Mikäli aikaraja syystä tai toisesta ei riitä kasteen järjestelyihin, ottakaa yhteyttä Tampereen aluekeskusrekisteriin puh. 03 2190 222 arkisin kello 9–15.

Kaste perustuu Jeesuksen sanoihin:

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. (Matteus 28:18–20)

Ristiäisten järjestäminen - käytännön asioita

Kastetuille on kirkossa oma taideteos

Kirkossa on kastetuille oma taideteos, kolmiosainen öljyvärimaalaus. Vasemmalla on enkeli Gabriel ja oikealla enkeli Mikael. Keskellä on sininen kenttä, jota hallitsee Pyhää Henkeä kuvaava kyyhkynen. Tähän kenttään tuodaan joka sunnuntain messuun viikon aikana kastetuille lapsille kullekin oma "kultainen" tähti. Tähden voi tauluun laittaa lapsen läheiset, mikäli heitä ei ole paikalla, tähden ripustaa suntio. Jos haluatte itse ripustaa tähden, käväiskää ennen messun alkua sakastissa tai kysykää asiaa kirkon vahtimestarilta/suntiolta/papilta.

Taulun on maalannut taidemaalari Annukka Laine.

Pääsiäisenä taulu tyhjennetään ja pääsiäisen jälkeen oman lapsen tähden saa hakea kirkosta suntiolta jumalanpalveluksen jälkeen.

Kolmiosainen taulu, jonka reunoilla on enkelit ja keskellä on sininen osa, jossa kultaisia kastetähtiä.
Kastemaljan pohjan kohokuvio, jossa käsi siunaa lapsia ja teksti sallikaa lasten tulla minun tyköni.
Kirkon kastemalja muistuttaa Jeesuksen kutsusta

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku