Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Virkatodistuksia on eri tyyppisiä:

  • henkilökohtaiset tiedot sisältävä todistus
  • Vanhempien ja lasten tiedot sisältävä todistus
  • Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus, joka on sisällöltään laajempi sisältäen muuttotiedot sekä maininnat päähenkilön perheestä ja lapsista.

Hämeenkyrön seurakunnan jäsenet tai entiset jäsenet voivat tilata virkatodistuksen tai sukuselvityksen siltä ajalta, kun he ovat olleet kirjoissa Hämeenkyrön seurakunnassa.

Virkatodistuksen tai sukuselvityksen tilaaminen

Suosittelemme tilaamaan virkatodistuksen ja sukuselvityksen sähköisellä lomakkeella:

Yksityishenkilöiden tilaukset

Yritysten ja yhteisöjen tilaukset


Jos sähköinen tilaus ei onnistu, tilauksen voi tehdä mmyös puhelimitse puh. 03  2190 700 arkisin klo 9–15 tai sähköpostilla: keskusrekisteri.tampere@evl.fi. Kaikki Tampereen aluekeskusrekisterin yhteystiedot löydät täältä.

Virkatodistusten toimitusajat

Virkatodistus henkilökohtaisilla tiedoilla (ns. elää-todistus) voidaan toimittaa heti.

Sukuselvityksen toimitusaika on maksimissaan 2 viikkoa tilauksesta.

Virkatodistuksen saa myös ulkomaan viranomaista varten monikielisellä lomakkeella (suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska)

Sukututkimus

Sukututkimus toimitetaan asiakkaalle kahden-kolmen kuukauden sisällä tilauksesta. Mikäli kuulut SSHY (Suomen sukuhistoriallinen yhdistys ry), sinulla on mahdollisuus itsenäisesti tutkia seurakuntien digitoitua materiaalia kotikoneeltasi. Tämä vaatii siis yhdistyksen jäsenyyden.

Sukuselvityksiä ei saa käytää sukututkimuksiin.

Sukuselvityksen tilaaminen vainajasta peruskirjoitusta varten

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ovat ottaneet käyttöön kirkon yhteisen jäsenrekisterin. Jäsenrekisterissä on seurakunnan jäsenen perhesuhdetiedot (avioliitot, lapset, vanhemmat). Nämä tiedot vastaavat väestötietojärjestelmän tietoja. Seurakunnat toimivat jäsentensä virallisina väestökirjanpitoviranomaisina 1.10.1999 asti. Seurakuntien jäsenrekisteriä on sen jälkeen pidetty säännöllisesti ajan tasalla väestötietojärjestelmän avulla. Yhteinen jäsenrekisteri ei toistaiseksi sisällä kattavasti tietoja vanhoista tapahtumista, vaan nämä tiedot ovat edelleenkin seurakunnan vanhoissa kirkonkirjoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että:

  • vainajasta tilataan sukuselvitys perunkirjoitusta varten siitä seurakunnasta, jossa vainaja oli jäsen kuollessaan (viimeisin seurakunta).
  • viimeisin seurakunta antaa todistuksen, joka kattaa vainajan perhesuhdetiedot aina 1.10.1999 asti
  • ajalta ennen 1.10.1999 todistukset vainajasta tilataan taannehtivasti niistä seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa vainaja on ollut kirjoilla

Viimeisen seurakunnan lisäksi vainajasta ei tarvitse tilata erillisiä todistuksia niistä mahdollisista muista seurakunnista, joissa hän on ollut jäsen 1.10.1999 jälkeen.

Vanhoja kirkonkirjoja.