Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Virkatodistuksia on eri tyyppisiä:

  • henkilökohtaiset tiedot sisältävä todistus
  • Vanhempien ja lasten tiedot sisältävä todistus
  • Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus, joka on sisällöltään laajempi sisältäen muuttotiedot sekä maininnat päähenkilön perheestä ja lapsista.

Virkatodistuksen tai sukuselvityksen tilaaminen

Yksityishenkilöiden sekä yritysten ja yhteisöjen virkatodistukset ja sukuselvitykset tilataan ensisijaisesti sähköisessä palvelussa, jonka löydät täältä. Yksityishenkilö tarvitsee tunnistautumiseen verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Palvelua käyttävän yksityiskäyttäjän tulee olla täysi-ikäinen henkilö, jolla on kotikunta Suomessa. Yritys-/yhteisökäyttäjät tarvitsevat organisaatioltaan valtuutuksen, joka tehdään suomi.fi –palvelussa. Lisätietoa virkatodistuksen tilaamiseen yrityksille ja yhteisöille löydät täältä.

Jos sähköinen tilaus ei onnistu, tilauksen voi tehdä myös puhelimitse puh. 03  2190 700 arkisin klo 9–15. Kaikki Tampereen aluekeskusrekisterin yhteystiedot löydät täältä.

Todistusten ja selvitysten toimitusajat vaihtelevat tilanteen mukaan. 

Sukuselvityksen tilaaminen vainajasta perunkirjoitusta varten

Seurakunnat toimivat jäsentensä virallisina väestökirjanpitoviranomaisina 1.10.1999 asti. Seurakuntien jäsenrekisteriä on sen jälkeen pidetty säännöllisesti ajan tasalla väestötietojärjestelmän avulla. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ovat ottaneet käyttöön kirkon yhteisen jäsenrekisterin. Jäsenrekisterissä on seurakunnan jäsenen perhesuhdetiedot (avioliitot, lapset, vanhemmat). Nämä tiedot vastaavat väestötietojärjestelmän tietoja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että:

  • Vainajasta tilataan sukuselvitys valtakunnallisesti perunkirjoitusta varten siitä seurakunnasta, jossa vainaja oli jäsen kuollessaan (viimeisin seurakunta).
  • Vainajasta ei tarvitse tilata erikseen todistuksia eri seurakunnista, eikä valtakunnallinen todistus kata tietoja vain 1.10.1999 asti, vaan vainajan kuolemaan asti, jos henkilö on ollut seurakunnan jäsen.
  • Sukuselvitykset perunkirjoitusta varten tilataan täältä.

Sukututkimus

Sukututkimus on sukulaisuussuhteiden selvittämistä ja henkilöhistoriallista tutkimusta. Sukututkimuksen tärkeimpiä tietolähteitä ovat seurakuntien kirkonkirjat. Valtaosa seurakunnista on antanut yli sata vuotta vanhat kirkonkirjansa Kansallisarkiston säilytettäväksi. Sukututkimus on eri asia kuin sukuselvitys, joka tarvitaan esim. perunkirjoitukseen. Sukuselvityksiä ei saa myöskään käytää sukututkimuksiin.

Sukututkimukset tilataan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, jonka löydät täältä. Vaihtoehtoisesti tilauksen voi tehdä vapaamuotoisella kirjeellä osoitteeseen: Tampereen aluekeskusrekisteri, PL 226, 33101 Tampere. Tietoja luovutetaan ainoastaan kirjallisesti.

Mikäli kuulut SSHY (Suomen sukuhistoriallinen yhdistys ry), sinulla on mahdollisuus itsenäisesti tutkia seurakuntien digitoitua materiaalia kotikoneeltasi. Tämä vaatii siis yhdistyksen jäsenyyden.

Lisätietoja sukututkimuksesta löydät täältä.

Virkatodistusten, sukuselvitysten ja sukututkimusten hinnastot löydät täältä.

Vanhoja kirkonkirjoja.