Otamme osaa

Olette menettäneet läheisenne.

Kuolema tulee usein yllätyksenä. Se hämmentää läheisiä  ja tuo myös monia käytännön kysymyksiä. Toivomme seuraavien tietojen olevan teille avuksi järjestäessänne hautajaisia. Hautaustavat vaihtelevat jonkin verran eri paikkakunnilla – tämä on Hämeenkyrön seurakunnan tapa järjestää hautajaiset.


Seurakunnan virastossa sovitaan hautausaika ja –paikka, kustannusasiat sekä opastetaan käytännön järjestelyissä. Ennen hautauspäivää siunaavan papin kanssa käydään yksityiskohtaisesti läpi tilaisuuden kulku sekä keskustellaan vainajan elämästä. Pappi on surussa omaisten tukena ja hänelle voi puhua luottamuksella mistä tahansa asiasta. Omaiset voivat esittää siunaavalle papille henkilökohtaiset toiveensa siunaustilaisuuden kulusta. Seurakunnassamme on tapana, että pappi ottaa yhteyttä omaisiin, joten omaisten ei tarvitse huolehtia yhteydenotosta.

 

Korona-ajan erityisohjeistukset 

Korona-aikana seurakunta noudattaa paikallisten viranomaisten ja valtioneuvoston antamia ohjeistuksia koronan suhteen. Lisäksi seurakuntaa työnantajana velvoittaa työturvallisuuslaki suhteessa työntekijöihinsä. Korona-aikana seurakuntamme papit eivät osallistu muistotilaisuuksiin ja ennen siunaustilaisuutta tapahtuva keskustelu omaisten kanssa hoidetaan mahdollisuuksien mukaan etänä; puhelimitse tai verkkosovelluksen kautta. 

Seurakunta noudattaa paikallisen ylilääkärin asettamaa kokoontumisrajoitusta, jonka mukaan siunaustilaisuudessa voi olla läsnä enintään 10 henkilöä, mukaan lukien seurakunnan henkilöstö. Mikäli vainajan lähiomaisia on enemmän kuin 10, he voivat kuitenkin kaikki tulla paikalle. Ohjeistus on voimassa toistaiseksi.

 

Vainajan siunaaminen

Siunaus toimitetaan kirkossaLinkki avautuu uudessa välilehdessä, Vanhan hautausmaan kappelissaLinkki avautuu uudessa välilehdessä tai Mäntyrinteen kappelissaLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Siunaus voidaan pitää myös ulkona haudalla. Jos omaisia tai saattoväkeä on paljon, olisi siunaus hyvä toimittaa kirkossa. Kaikkien vainajien säilytys on tällä hetkellä Mäntyrinteen kappelin kylmiössä, mistä tapahtuu kuljetus hautaustoimiston autolla kirkkoon tai vanhaan kappeliin. Vanhan hautausmaan kappeli on suljettu talvisaikaan.Uurnan lasku


Hämeenkyrössä hautaustoimistot huolehtivat vainajan tuhkaamisen ajankohdasta krematorioon omaisten kanssa. Uurnan laskeminen sovitaan aina seurakunnan kanssa, kun tiedetään milloin krematorio luovuttaa uurnan omaisille. Ajankohta sovitaan omaisten kanssa siten, että siunaustilaisuudessa oleva pappi voi olla myös läsnä. Mikäli omaiset eivät halua pappia mukaan tähän tilaisuuteen, seurakunnan työvuorossa oleva suntio on läsnä seurakunnan edustajana.


Vainajan muistaminen

Perinteiseen tapaan vainajan nimi luetaan seurakuntamme messussa hautausta seuraavana sunnuntaina, jolloin vainajan ja hänen omaistensa puolesta rukoillaan. Toivomme omaisten osallistuvan messuun. Pyhäinpäivänä seurakunnassamme järjestetään tilaisuus, missä luetaan edellisen Pyhäinpäivän jälkeen kuolleiden seurakuntamme jäsenten nimet.


Haudalle lasketut kukat

Hautaustoimen ohjesäännön mukaan hautauksen jälkeen haudalle lasketut kukat tulee siistiä 14 vrk:n aikana. Tämän tekee seurakunnan henkilökunta, mikäli omaiset eivät sitä tee. Omaiset voivat halutessaan hakea hautauksen jälkeisenä päivänä kukkalaitteiden värssyt, mikäli haluavat ne muistoksi. Muussa tapauksessa nämä hävitetään kukkien kanssa.

 

Kuolinilmoitus

Kuolinilmoitus voidaan julkaista paikkakunnan sanomalehdessä, jos omaiset näin päättävät. Kuolinilmoitus voi olla ennen tai jälkeen siunauksen. Seurakunta ilmoittaa vainajan nimen ja iän siunauksen jälkeen paikallislehteen, mikäli omaiset eivät kiellä ilmoituksen antamista.

 

Haudan hoito

Hautauksen jälkeen hauta kunnostetaan seurakunnan toimesta. Kivityöt eivät sisälly kunnostukseen. Kirkkolain mukaan haudan hoidosta vastaavat omaiset. Omaiset voivat halutessaan tilata haudan kesähoidon Hämeenkyrön seurakunnasta. Haudanhoidot tilataan seurakunnan kirkkoherranvirastosta.

Hautatoimen ohjesääntö on vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa ja sitä on pyydettäessä saatavana seurakunnan virastosta.

 

Muistomerkki

Muistomerkkiä hankittaessa omaisten on syytä keskustella hautausmaan työnjohtajan sekä muistomerkin valmistajan kanssa merkkiä koskevista ohjeista ja säädöksistä.

 

Yhteenveto hautajaisjärjestelyistä:


- hautauslupa
- arkun ja mahdollisesti uurnan hankkiminen sekä mahdollinen kukkalaite arkun päälle
- hautausajan sopiminen, papin tapaaminen (pappi ottaa yhteyttä)
- kuolinilmoitukset sekä kutsu tilaisuuteen
- suruliputus
- tarvittaessa yhteydenotto veteraani- ja invalidijärjestöihin
- siunaus- ja muistotilaisuus
- uurnan laskeminen hautaan
- haudan hoidon järjestäminen ja muistomerkin hankkiminen
- perunkirjoitus

Kun suru on liian raskas kantaa

Seurakunta järjestää sururyhmiä läheisensä menettäneille. Diakonin kanssa voit puhua myös muun surun tai kriisin kohdatessa. Älä epäröi ottaa yhteyttä. Kaikki keskusteluapu on luottamuksellista.

Apua ja tukea

Kuvassa arkku Hämeenkyrön kirkon alttarilla
Hämeenkyrön kirkko on avara ja kaunis siunaamisen paikka
Rauhan maa (Mäntyrinteen kappelista)
"Rauhan maa" (Mäntyrinteen kappelista)

Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle.

Hautaus ja hautapaikka

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Ennen hautajaisia

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Hautajaisten järjestäminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä joko oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaamistilaisuudesta voi tehdä vainajan näköisen.

Hautaan siunaaminen

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Muistotilaisuudessa muistellaan vainajaa ystävien ja sukulaisten kesken. Pappia voi pyytää osallistumaan tilaisuuteen.

Muistotilaisuus

Lapsen kuoleman suuressa surussa ei tarvitse selvitä yksin. Läheisten lisäksi sekä kotikunta että kirkko auttavat.

Lapsen kuoleman surussa ei tarvitse selvitä yksin

Kuoleman koskettaminen paljastaa elämän rajallisuuden. Omien läheisten lisäksi tukea antaa myös seurakunta. 

Kuoleman jälkeen on toivoa

Erityisesti hyvin läheisen ihmisen kuoleman tapahtuessa lapset tarvitsevat erityistä tukea ja huomiota. 

Lapsi ja kuolema