Otamme osaa

Olette menettäneet läheisenne.

Kuolema tulee usein yllätyksenä. Se hämmentää läheisiä  ja tuo myös monia käytännön kysymyksiä. Toivomme seuraavien tietojen olevan teille avuksi järjestäessänne hautajaisia. Hautaustavat vaihtelevat jonkin verran eri paikkakunnilla – tämä on Hämeenkyrön seurakunnan tapa järjestää hautajaiset.


Seurakunnan virastossa (avoinna ma, ti, to ja pe klo 9-13) sovitaan hautausaika ja –paikka, kustannusasiat sekä opastetaan käytännön järjestelyissä. Ennen hautauspäivää siunaavan papin kanssa käydään yksityiskohtaisesti läpi tilaisuuden kulku. Omaiset voivat esittää siunaavalle papille henkilökohtaiset toiveensa tilaisuuden kulusta.

 

Hautaan siunaaminen

Siunaus toimitetaan kirkossa, Vanhan hautausmaan kappelissa tai Mäntyrinteen kappelissa. Jos omaisia tai saattoväkeä on paljon, olisi siunaus hyvä toimittaa kirkossa. Hämeenkyrön vanhan hautausmaan kappelissa on tilaa noin 70 hengelle, Mäntyrinteen siunauskappeliin mahtuu noin 180 henkeä. Kaikkien vainajien säilytys on tällä hetkellä Mäntyrinteen kappelin kylmiössä, josta tapahtuu kuljetus hautaustoimiston autolla kirkkoon tai Vanhan kappeliin. Vanhan hautausmaan kappeli on suljettu talvisaikaan.

Uurnan lasku
Hämeenkyrössä hautaustoimistot huolehtivat vainajan tuhkaamisen ajankohdasta krematorioon omaisten kanssa. Uurnan laskeminen sovitaan aina seurakunnan kanssa, kun tiedetään milloin krematorio luovuttaa uurnan omaisille. Ajankohta sovitaan omaisten kanssa siten, että siunaustilaisuudessa oleva pappi on läsnä. Mikäli omaiset eivät halua pappia mukaan tähän tilaisuuteen, seurakunnan työvuorossa oleva suntio on läsnä seurakunnan edustajana.

Vainajan muistaminen
Perinteiseen tapaan vainajan nimi luetaan seurakuntamme messussa hautausta seuraavana sunnuntaina, jolloin vainajan ja hänen omaistensa puolesta rukoillaan. Toivomme teidän osallistuvan messuun. Pyhäinpäivänä seurakunnassamme järjestetään tilaisuus, jossa luetaan edellisen Pyhäinpäivän jälkeen kuolleiden seurakuntamme jäsenten nimet.

Hauta
Hautatoimen ohjesäännön mukaan hautauksen jälkeen haudalle lasketut kukat tulee siistiä 14 vrk:n aikana. Tämän tekee seurakunnan henkilökunta, mikäli omaiset eivät sitä tee. Omaiset voivat halutessaan hakea hautauksen jälkeisenä päivänä kukkalaitteiden värssyt, mikäli haluavat ne muistoksi. Muussa tapauksessa nämä hävitetään kukkien kanssa.

Kuolinilmoitus
Kuolinilmoitus julkaistaan paikkakunnan sanomalehdessä ja omaiset päättävät itse ajankohdan. Kuolinilmoitus voi olla ennen tai jälkeen siunauksen. Seurakunta ilmoittaa vainajan nimen ja iän siunauksen jälkeen, mikäli omaiset eivät kiellä ilmoituksen antamista.

Haudan hoito
Hautauksen jälkeen hauta kunnostetaan seurakunnan toimesta. Kivityöt eivät sisälly kunnostukseen. Kirkkolain mukaan haudan hoidosta vastaavat omaiset. Omaiset voivat niin halutessaan tilata hoitopalvelun Hämeenkyrön seurakunnan hautainhoitorahaston lukuun.

Hautatoimen ohjesääntö on vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa ja sitä on pyydettäessä saatavana seurakunnan virastosta. Haudanhoidon voi tilata seurakunnan toimistosta.

Muistomerkki
Muistomerkkiä hankittaessa omaisten on syytä keskustella seurakuntapuutarhurin sekä muistomerkin valmistajan kanssa merkkiä koskevista ohjeista ja säädöksistä.

Tässä vielä yhteenveto hautajaisjärjestelyistä
- hautauslupa
- arkun ja mahdollisesti uurnan hankkiminen
- hautausajan sopiminen, papin tapaaminen
- kuolinilmoitukset sekä kutsu tilaisuuteen
- suruliputus
- tarvittaessa yhteydenotto veteraani- ja invalidijärjestöihin
- siunaus- ja muistotilaisuus
- uurnan laskeminen hautaan
- haudan hoidon järjestäminen ja muistomerkin hankkiminen
- perunkirjoitus

Kun suru on liian raskas kantaa

Seurakunta järjestää sururyhmiä läheisensä menettäneille. Diakonin kanssa voit puhua myös muun surun tai kriisin kohdatessa. Älä epäröi ottaa yhteyttä. Kaikki keskusteluapu on luottamuksellista.

Apua ja tukea

Rauhan maa
"Rauhan maa" (Mäntyrinteen kappelista)