Lähetystyö ja auttaminen

Miksi lähetystyötä tehdään?
Seurakunta ilman lähetystä on kuin polkupyörä ilman polkimia (Nenikkat Otsir)


Lähetystyö perustuu ajatukselle, että Jumala on, ja vaikuttaa maailmassa. Jumala kutsuu meitä kristittyjä jakamaan sitä mitä olemme itse saaneet: Jumalan rakkaus Jeesuksen kautta vapauttaa ja avaa uuden näkökulman maailmaan. Pahan ja kuoleman valta on voitettu. Lähetystyö on tästä sanomasta kertomista ja samalla inhimillistä auttamista kaikissa niissä asioissa, missä maailmalla apua tarvitaan. Jumalan rakkaus on tarkoitettu kaikille.

Lähetystyössä kohdataan ihmisiä heidän elämäntilanteissaan
ja autetaan monella tavalla, vaikkapa kaivoja tai kouluja rakentamalla,terveydenhuoltotyössä tai Raamattua kääntämällä ja opettamalla sekä erityisesti auttamalla ihmisiä auttamaan itseään. Lähetystyön taustalla on luottamus siihen, että Jumala auttaa ja vapauttaa.

Lähetyskäsky


Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin:
"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."
(Matt.28:16-20)