Uutislistaukseen

Seurakunta sai hyvät arviot

20.5.2020 09.47

Vuolaimmin seurakunta saa kiitosta kyvystään järjestää kirkolliset toimitukset laadukkaasti sekä pitää huolta hautausmaista, kirkoista ja historiallisista rakennuksista.

Toiveita sen sijaan on ilmassa siitä, että se järjestäisi enemmän toimintaa kaikille alueen asukkaille.

Seurakunnan haluttaisiin myös näkyvän nykyistä aktiivisemmin muissa kuin omissa tiloissaan.

Hämeenkyröläisistä puolet (51 %) on valmis tekemään vapaaehtoistyötä seurakunnassa. Halutuimpia ovat avustajan tehtävät lapsi- ja nuorisotyössä sekä vanhusten ja yksinäisten auttamisessa. Myös ruoanvalmistus ja tarjoilu kiinnostavat.

Tutkimus toi ilmi, että hämeenkyröläiset ovat verrattain tyytyväisiä elämäänsä – varsinkin perhe- ja ihmissuhteisiinsa. Tunne kasvaa iän myötä.

Huolenaiheista päällimmäisinä ovat ilmastonmuutos ja maahanmuutto sekä keskustelun sävy kirkosta ja uskonnoista.

Haja-asutusalueella on enemmän yksinäisyyden kokemusta ja vähemmän tietoteknisiä valmiuksia arkisiin asiointeihin kuin taajamissa.

Hämeenkyröläisistä 65 prosenttia vähintäänkin seuraa kirkon asioita.

Kirkkoherra Jorma Pitkästä ilahduttaa tyytyväisyys seurakunnan toimintaan sekä se, että monilla on valmiutta ja kiinnostusta vapaaehtoistoimintaan.

Hyvä uutinen on sekin, että seudulla voidaan kaikkiaan verraten hyvin.

Seurakunta käynnistää jo toukokuussa kehitystyön tutkimustulosten pohjalta.

Taloustutkimus Oy toteutti puhelinhaastatteluita 21 seurakunnassa eri puolella Suomea viime helmi-huhtikuun aikana. Hämeenkyrössä kysymyksiin vastasi 50 naista ja 50 miestä, iältään 1579-vuotiaita.

Hämeenkyrön seurakunnan luottamushenkilöille ja työntekijöille esiteltiin tutkimuksen tulokset toukokuun 13:ntena.