Liilanoranssilla pohjalla teksti: Uskottu toivottu rakastettu #seurakuntavaalit Suomen ev.lut. kirkko.

Seurakuntavaalit 20.11.2022

Seurakuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein. Marraskuussa Hämeenkyrön seurakuntaan valitaan 23 luottamushenkilöä. He päättävät mm. siitä, keitä valitaan seurakunnan työntekijöiksi tai mitkä ovat seurakunnan toiminnan painopisteet. Luottamushenkilöiden vallassa ovat myös uusien rakennushankkeiden aloittaminen sekä päätökset monista talousasioista kuten kirkollisveroprosentista ja talousarviosta.

Nyt on aika asettua ehdokkaaksi vaaleihin - mutta miten se tapahtuu?

Liity seurakuntasi ehdokaslistalle

Kysy seurakuntasi ehdokaslistoista ja yhteyshenkilöistä kirkkoherranvirastosta tai nykyisiltä luottamushenkilöiltä ja etsi itsellesi sopiva lista. Listoja perustavat valitsijayhdistykset, joiden taustalla voi olla herätysliike tai poliittinen puolue, usein myös jokin teema tai ajatusmaailma. Näitä voivat olla esimerkiksi kirkon uudistaminen, tasa-arvon edistäminen tai nuorten aseman vahvistaminen kirkossa. Selvitä valitsijayhdistyksen teemat ja tavoitteet ja varmista, että voit olla niiden takana.

Valitsijayhdistykset ja yhteystiedot:

 • Hämeenkyrön Keskusta: Risto Linnainmaa (lh.risto.linnainmaa@hameenkyro.fi / 0400-863841)
 • Hämeenkyrön Kokoomus: Hannele Nordfors (hannele.nordfors@gmail.com / 0400-746031)
 • Yhteinen seurakunta: Anna-Kaisa Immonen (anna-kaisa.immonen@outlook.com / 040-5407405)

Lisätietoja saat kirkkoherranvirastosta. Kirkkoherranviraston yhteystiedot löydät täältä.

Oman valitsijayhdistyksen perustaminen

Jos et löydä seurakunnastasi itsellesi sopivaa ehdokaslistaa, oman listan voi perustaa keräämällä vähintään 10 oman seurakunnan äänioikeutettua jäsentä valitsijayhdistykseksi. Perustamasi valitsijayhdistys kokoaa oman ehdokaslistansa ajamaan valitsijayhdistyksen arvoja ja tavoitteita. Valitsijayhdistyksen tavoitteita miettiessä kannattaa lähteä liikkeelle paikallisista ja/tai ajankohtaisista asioista. Halutessasi perustaa valitsijayhdistyksen, toimi näin:

 1. Tulosta perustamisasiakirjat: Yhdistyksen perustamisasiakirjat voi tulostaa itse tai noutaa kirkkoherranvirastosta. Kirkkoneuvostoa koskevat vaaliasiakirjat suositellaan tulostamaan oranssille paperille ja kirkkovaltuustoa koskevat valkoiselle.
 2. Tutustu yksityiskohtiin: Yhdistyksen listalla voi olla ehdokkaita tietty määrä suhteessa seurakunnan luottamushenkilöpaikkoihin. Tiedot lukumääristä saa kirkkoherranvirastosta. Sama ehdokas voi olla vain yhden valitsijayhdistyksen ehdokaslistalla. Kirkkoherranvirastosta on syytä varmistaa, onko omassa seurakunnassa joitain erityisiä käytäntöjä ehdokasasettelussa, esim. ehdokkaiden valokuvauksessa.
 3. Valitse asiamies: Nimeä joku perustamisasiakirjan allekirjoittajista yhdistyksen asiamieheksi ja joku toinen hänen varamiehekseen. He eivät saa olla valitsijayhdistyksen ehdokkaita eivätkä seurakunnan vaalilautakunnan jäseniä. Muut valitsijayhdistyksen perustajat ja allekirjoittajat saavat itse olla ehdokkaita. Asiamiehen tulee olla 18 vuotta täyttänyt.
 4. Määritä teema ja anna listallesi nimi: Valitsijayhdistyksen nimen tarkoitus on kertoa äänestäjille, mikä yhteisö on ryhmän taustalla tai mitkä ovat sen tavoitteet.
 5. Toimita asiakirjat ajoissa: Jos haluat listalle näkyvyyttä ennen ehdokasasettelun päättymistä, toimita perustamisasiakirjat seurakuntaasi ajoissa. Perustamisasiakirja, asiamiehen vakuutus ja jokaisen ehdokkaan allekirjoittama kirjallinen suostumus on toimitettava kirkkoherranvirastoon viimeistään 15.9.2022 klo 16. Lisätietoja ja tarvittavat ohjeet ja asiakirjat saat Hämeenkyrön kirkkoherranvirastosta, jonka yhteystiedot löydät täältä.

Ehdokasasettelu seurakuntavaaleihin päättyy 15.9.2022 klo 16.00. Vielä on aikaa asettua ehdokkaaksi!

Kuka voi olla ehdokas seurakuntavaaleissa?

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka

 • täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
 • on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022
 • antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta
 • on kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu
 • ei ole vajaavaltainen.

Kristillisestä vakaumuksesta tunnettu -ilmaisu kertoo siitä, että henkilö kuuluu kirkkoon ja on sitoutunut rakentamaan yhteisön tulevaisuutta. Kristillinen vakaumus ilmenee kullakin ihmisellä omalla tavallaan.

Vajaavaltaisuus tarkoittaa Suomessa oikeudellista asemaa, jossa henkilöllä ei lähtökohtaisesti ole oikeutta itse hallita omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia. Vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä sekä sellaista täysi-ikäistä henkilöä, joka on julistettu vajaavaltaiseksi.

Ehdokas ei voi olla oman seurakunnan viranhaltija tai työntekijä. Jos seurakuntasi kuuluu seurakuntayhtymään, tämän yhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltija tai työntekijä ei myöskään ole vaalikelpoinen.

Tutustu kirkon vaalijärjestykseenLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Tärkeät päivämäärät

Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2022 
Mikäli et ole kirkon jäsen mutta ehdokkuus seurakuntavaaleissa kiinnostaa, liity kirkkoon ajoissa. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022 ja täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022. 

Ennakkoäänestys 8.–12.11.2022
Ennakkoon voi äänestää kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa. Muista ottaa henkilöllisyystodistus mukaan!

Varsinainen äänestyspäivä 20.11.2022
Vaalipäivänä voit äänestää vain oman seurakuntasi äänestyspaikassa. Äänestysaikaa on klo 11.00–20.00.

Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022

Kuvassa kaavio, jossa kerrottu ehdokasasettelun ja vaaliprosessin vaiheista. Samat tiedot ovat sivustossa.

Seurakuntavaalit 2022

Seurakuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein. Marraskuussa valitaan 367 seurakuntaan yhteensä noin 8 000 uutta luottamushenkilöä. 

Seurakuntavaalit ovat ennen kaikkea paikalliset vaalit, joissa seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa pääset vaikuttamaan oman seurakuntasi tulevaisuuteen.

Mistä kaikesta seurakuntien luottamushenkilöt päättävät? Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Tule ehdokkaaksi ja äänestämään sellaisena kuin olet – olet uskottu, toivottu ja rakastettu

Tavoitteena on saada jokaiseen seurakuntaan kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa olevia luottamushenkilöitä eri aloilta. Äänestäminen on hyvä tapa vaikuttaa oman seurakuntasi asioihin. Olemme kaikki tervetulleita kirkkoon ja äänestämään. Me kaikki olemme uskottuja, toivottuja sekä rakastettuja.

Tutustu vaalien teemoihinLinkki avautuu uudessa välilehdessä