Maksut 01.06.2015 lähtien:

Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostettu todistus:

- Seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja sisältävä todistus (elää -todistus) on maksuton.
- Jos todistukseen kirjoitetaan jäsenen muita tietoja tai aviopuolisoa, lapsia tai muita henkilöitä koskevia tietoja, todistuksesta peritään 8 euroa.

 

Sukuselvitys

  •  8 euroa, kun sukuselvitykseen on haettu tietoa muusta rekisteristä, kuin kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä.
  •  8 euroa, kun siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta
  • 30 euroa, kun todistus pohjautuu kirjamuotoisten kirkonkirjojen tietoihin ja siinä on enemmän tietoa kuin henkilön perustiedot (yksittäinen muutto-, avioliitto- tai kuolintieto). Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, veloitetaan ensimmäisestä todistuksesta 30 euroa ja jokaisesta seuraavasta 8 euroa.

Manuaalisesti laadittu todistus:

Todistus on manuaalisesti laadittu silloin, kun siihen on haettu tietoa muusta rekisteristä kuin kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä Kirjurista tai kun todistus käyttötarkoituksensa vuoksi muutoin edellyttää erikseen laatimista.

Muut maksut:

- Kirkkoherranviraston tai keskusrekisterin hallussa olevan sukuselvitystoisteen kopiosta 7 euroa sivulta.
- Maksukehotus 5,-
- Jos lasku lähetetään eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan laskun lähettämisestä 5,50 euroa. (lasku ja todistus eri osoitteisin 11 €).

Tietyillä viranomaisilla on oikeus saada tiedot maksutta.