Pienikin on tärkeä!

Jumalan silmissä pieni on suurta, ja siksi Jeesus erityisesti kutsuukin luokseen niitä, jotka muuten helposti sivuutetaan. "Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä estäkö heitä", hän sanoi. Myös aikuisia kutsutaan, sillä aikuinenkin saa olla Taivaan Isän lapsi.

Perhe on kuin seurakunta pienoiskoossa. Tulkaa mukaan, kasvamaan yhdessä, tapaamaan toisia samassa elämäntilanteessa olevia ja löytämään oma juuri teille sopiva paikka seurakunnasta. Ei tarvitse tietää mitään erityistä eikä tarvitse olla tietynlainen tullakseen mukaan seurakunnan toimintaan. Saatte tulla juuri sellaisina kuin olette.

 

Tervetuloa toivottavat varhaiskasvatus -ja perhetyön tiimin jäsenet

Merja, Mari, Anne, Arja, Minttu ja Minttumaria

 

Toiminnasta vastaava lastenohjaaja Merja Eloranta on kesälomalla 22.6.-25.7.2017 

Tiedusteluihin kerhoista ja muusta toiminnasta ei siksi vastata mainittuna aikana. Loman aikana voi  jättää sähköpostiviestin odottamaan loman loppumista.

 

Pieni on suurin
YouTube-video